panelarrow

Havskappsegling

Ingen segling utan vind

Kappseglingens historia

segling_166904738

Kappsegling är en av vår tids äldsta sporter och har även varit en del av OS sedan tidigt 1900-tal. Idag finns det två typer av kappsegling. Bankappsegling och havskappsegling.

Bankappsegling är precis som namnet antyder en tävling där man seglar runt en utmarkerad bana. Sporten brukar generellt bara ha mindre segelbåtar men ibland har man gjort denna form ute till havs där stora segelfartyg på över 100 fots längd används. Havskappsegling är något av en extremsport då den handlar om ett flertal ettaper som ska ta deltagarna runt jorden. Generellt brukar segelbåtar vara uppemot 50 fot medans segelfartygen som kan till och med ha tre master vara betydligt större.

Rent historiskt har man i grunden till segling nyttjat det för sin förmåga att transportera varor över vattenmassor, så som floder, sjöar och hav. Detta har man gjort redan i förhistorisktid. Den exakta tidpunkten för när man började tävla på detta vis vet man inte. Däremot så har man starka misstankar på att vår moderna kappsegling härstammar ifrån 1600-talet, närmare bestämt i Nederländerna. Anledningen till detta är då man kollar upp det engelska ordet för nöjessegling, yachting, så härstammar det ifrån nederländskans “jaght”. Detta ord är förknippat till en speciell båt typ, en snabbare typ av segelbåt för att vara exakt.