panelarrow

Havskappsegling

Ingen segling utan vind

Gotland runt

segling_102811736

Gotland runt, också kallad ÅF Offshore Race, är en havskappsegling från Stockholms skärgård till Östersjön sedan runt Gotland och tillbaka till Stockholms skärgård igen. Tävlingen arrangeras årligen av Sveriges äldsta och största segelsällskap KSSS (Kungliga Svenska Segelsällskapet) och avgörs i månadsskiftet juni-juli.

Under 1920 och 30 talet arrangerade KSSS Visbyseglingen, en kappsegling som är föregångare till den nuvarande tävlingen Gotland runt. Det var en mycket populär tävling som utgick från Sandhamn till Visby där det gjordes ett uppehåll innan man seglade tillbaka till Sandhamn igen. Man rundade alltså inte Gotland under denna kappsegling och 1939 seglades den sista Visbyseglingen.

Under sommaren 1937 så arrangerades den första kappseglingen Gotland runt och där deltog då 42 yatcher från Sverige, Polen, Finland, Tyskland, England, USA och Litauen på en 250 distansminuters (sjömil) bana. Starten utgick från Visby till Ölands norra grund sedan österut och runt Hoburgen, motsols runt Gotland, Gotska Sandön och vidare till målgången som var utanför Visby.

Den stora utvecklingen av olika båtar och segelbåtar under slutet av 1900 talet har också lett till att den klassiska tävlingen Gotland runt har utvidgat sina tävlingar och i nuläget finns det fem olika banor för totalt åtta båtklasser. Banorna heter Delta, Charlie, Classic Yatchs Baltic Race, Alfa och Bravo.  Banan som idag kallas för Delta är den tidigare ursprungsbanan, den längsta banan är på 653 distansminuter och den kortaste ligger på 179 distansminuter. År 2004 var Gotland runt med i Nokia Oops Cup och Volvo Baltic Race som en etapp och under 2011 flyttades starten till Saltsjön som ligger i centrala Stockholm