panelarrow

Havskappsegling

Ingen segling utan vind

Havskappsegling

Havskappsegling är annat ord för kappsegling med båtar som sker på öppet hav. Svårigheten ligger därmed inte bara i att ta sig genom banan så fort som möjligt utan även att möta större vindar och vågor än vad seglaren som håller sig till kusten möter.

Grundreglerna i havskappsegling är enkla. Det vanligaste är att alla startar samtidigt från starten som markeras upp med två bojar. I och med att man inte kan stå still med båten (likt det går att göra med en bil vid en tydlig startlinje) blir det en kamp om bästa position redan innan starten går. Den som är intresserad av sporten kan därför med stort intresse följa hur de olika deltagarna för sina båtar vid starten och redan här kan man se att erfarenhet och kunskap väger tungt i vem som kommer att få en bra start.

Det som däremot skiljer kappsegling mot havskappsegling är avstånden som ska seglas.
I kappsegling gäller det att så snabbt som möjligt ta sig runt banan som oftast är utmarkerad med bojar. Vid större havskappseglingstävlingar ska segelfartygen istället ta sig från en stad till en annan även om det också här finns ett tydligt start och mål.

Även om grundreglerna är simpla så finns det ett relativt stort regelverk kring denna sport. En del regler handlar om säkerhet medan andra om hur man får segla i förhållande till andra båtar i olika situationer. Bland de mer grundläggande situationerna som man måste kunna hantera är olika väjningssituationer. Men utöver det finns det en mängd olika detaljer att vara insatt i. Den som inte är ordentligt påläst kan därför ganska lätt bli diskvalificerad.

Att tävla i havskappsegling går att göra på en rad olika nivåer. Många gånger anordnar segelsällskap mindre tävlingar där alla får vara med så länge man betalar anmälningsavgiften. I dessa fall behöver man inte vara medlem i klubben eller vara anmäld till någon rikstäckande seglingsorganisation.

Samtidigt finns det stora internationella tävlingar där det krävs fartyg värda flera miljoner och en mycket stor erfarenhet av besättningen för att kunna delta. I dessa fall är det ofta stora företag som sponsrar båtarna vilket inte minst syns på reklamen och i vissa fall lagnamnen.